فرم درخواست نمایندگی

مشخصات رابط مجموعه با ما
لطفا صبر کنید

شرایط اخذ نمایندگی

  1. برخورداری از سیستم پخش مویرگی
  2. آمادگی جهت ارائه تضمین لازم
  3. سرمایه کافی جهت مدیریت خرید و فروش
  4. قبول شرایط و نظارت ماروماس ایران برای توزیع و فروشهای ویژه
  5. عدم وجود کالای مشابه و مزاحم در سبد درخواست کننده
  6. سایر شرایط بنابر جغرافیای توزیع و ویژگیهای درخواست کننده تعیین خواهد شد.

جهت دریافت اطلاعات و شرایط  اخذ نمایندگی در مناطق پنج گانه ایران و   استان های کشور با ما تماس بگیرید یا فرم روبرو را تکمیل و ارسال نمایید.